Onderzoek en advies

Iedere eigenaar van een perceel met bomen is verantwoordelijk voor de toestand waarin de bomen verkeren. Een Visual Tree Assessment (VTA) boomcontrole kan worden uitgevoerd om de veiligheid en vitaliteit van de boom in kaart te brengen. Uit dit onderzoek blijkt vervolgens of er actie ondernomen moet worden om de veiligheid van de omgeving en/of de gezondheid van de boom te waarborgen.

Naar aanleiding van de VTA boomcontrole wordt een advies uitgebracht. Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen kan bijvoorbeeld worden geadviseerd om een boom te snoeien of kappen. En om de gezondheid van een boom te waarborgen kan bijvoorbeeld worden geadviseerd om de bodem van specifieke meststoffen te voorzien.